Indmeldelse
Opskrivning: Vi tager et indmeldelsgebyr på 250 kr. pr. barn ved opskrivning. Dette går ubeskåret til børnene. Prisen for pladsen ligger tæt på Kommunens takst, dog er juli ½ betalingsfri ved os. Nuværende takst er : 1999,- kr. pr. måned for bh. og 3457,- kr. for vug. Prisen inkluderer et let formiddagsmåltid. Tilskud/friplads mm. søges via Kommunen på samme vilkår som i de kommunale institutioner. Tved børnehave er en non-profit institution, således går evt. overskud til børnehaven. Vi ser meget gerne, at I kommer og høre kort om børnehaven inden I skriver jer op. Så ved I hvem vi er, og hvad I kan forvente bla. vedr. vores værdier.
Barnet optages på venteliste når , når indskrivningsgebyret er registreret betalt hos Merkur Bank Reg: 8401 - Konto: 0001158882 OBS: uge 29 og 30 holder personalet deres hovedferie. Hvis ikke det er muligt at lægge jeres ferie der, vil det være vikarer der varetager pasningen i de uger. Når første girokort er kommet, skal I tilmelde jer pbs.

Fra 2018 er det et krav, at jeres barn har en ulykkesforsikring og en fuldt dækkende ansvarsforsikring der gælder fra de er tre år.

*Optagelse ønskes fra d.
*Barnets navn og fulde cpr. nr.
*Mors navn og fulde cpr. nr.
*Fars navn og fulde cpr. nr.
*Søskende
*Familiens adresse
*Tlf. nr.
*E.mail
*Gebyr 250,-kr. betalt dato:
Evt. bemærkninger/ønsker
Felter med * SKAL udfyldes!