Online opskrivning til venteliste
Her kan du tilmelde dit barn til Ahornhusets børnehave. Såfremt der ikke er umiddelbar plads, vil dit barn blive skrevet på vores venteliste.

Med opskrivning på Ahornhusets venteliste giver jeg/vi tilladelse til at Ahornhuset har oplysninger i form af kontakt oplysninger samt cpr.nr. på os som forældre og vores barn i forbindelse med opskrivning på ventelisten. Jeg/vi er indforstået med at vores oplysninger registreres i Ahornhuset indtil vi ved om vores barn optages eller ej. Vores oplysninger vil blive slettet såfremt vi ikke får en plads.

Samtykkeerklæringen kan til enhver tid trækkes tilbage ved skriftlig henvendelse til institutionen.

*Barnets navn:
*Vej:
*Postnummer og by:
*Telefon:
*Barnets CPR. nr:
*Mors navn, adresse, CPR. nr og tlf:
*Mors email:
*Fars navn, adresse, CPR. nr og tlf:
*Fars email:
Evt. besked skrives her:
Felter med * SKAL udfyldes!