udmeldelse
*Barnets navn
*Udmeldelsesdato
Årsag til udmeldelse
*Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den sidste dag i måneden.
Felter med * SKAL udfyldes!