Indmeldelse
Indmeldelse
optagelse på ventelisten aktiveres, når administrationsgebyr er betalt på 250 kr. disse går ubeskåret til børnene, da vi jo er et non-profit børnehus. Vi opfordrer til, at I besøger børnehuset inden indmeldelse. Her mærker I stemning, samt hører om værdier, inden I tager vallget om indmeldelse. Vores takst for 2019 er: BH 2100,- kr. vuggestue 3457,- kr. Vi prioriterer en god normering, samt et formiddagsmåltid kl. 9.00 inkluderet i prisen. Vær obs på: Uge 29-30 afholder det faste personale deres hovedferie. Hvis I har behov for pasning der, er det vikarer der varetager dækningen. Der er en pædagogisk dag i september hvor det faste personale afholder pædagogisk dag, her er det ligeledes vikar/forældrepasning. Dagen står på årsplanen. Ferie meldes på intra, hvor man regnes som afholdende ferie, hvis der ikke meldes ud. Vi arbejder med anerkendelse i fokus, og aktiv tidlig indsats. Juli måned betales halv pris. Bemærk at der ikke tilbydes tilskud til friplads mm. i juli måned fra Kommunen til os private institutioner. Derfor er juli måned egen betaling for alle. Ellers søges der friplads/søskendetilskud som i alle andre inst. hos pladsanvisningen. Når du får din første opkrævning ved tildelt plads, skal man tilmelde sig pbs. Samt kræves det privat ulykkesforsikring på barnet. Administartionsgebyr betales til konto: 8401-84011158882.
 
*Barnets navn og fulde cpr.
*Morens navn og fulde cpr.
*Farens navn og fulde cpr. nr.
*optagelse ønskes fra:
*Vuggestue:
*Børnehave:
*Kontaktoplysninger: mailadrs:
*Telefonnr.
*Adm. gebyr betalt d.
Felter med * SKAL udfyldes!