Indmeldelse
 vigtig læs inden indmeldelse!
optagelse på ventelisten aktiveres, når administrationsgebyr er betalt på 250 kr. disse går ubeskåret til børnene, da vi jo er et non-profit børnehus. Vi opfordrer til, at I besøger børnehuset inden indmeldelse. Her mærker I stemning, samt hører om værdier, inden I tager valget om indmeldelse. Vores takst for 2019 er: BH 2100,- kr. vuggestue 3457,- kr. Vi prioriterer en god normering, så godt som overhovedet muligt.  Vær obs påfølgende datoer/date: Uge 29-30 afholder det faste personale deres hovedferie. Hvis I har behov for pasning der, er det vikarer der varetager dækningen. Der er en pædagogisk dag i september hvor det faste personale afholder pædagogisk dag, her er det ligeledes vikar/forældrepasning, hvis det ikke er muligt at holde barnet fri. Dagen står på årsplanen, så det kan planlægges i god tid. Ferie meldes på intra, hvor man regnes som afholdende ferie, hvis I ikke overholder tidsfrister for ferieafholdelse. Vi arbejder med anerkendelse i fokus, og aktiv tidlig indsats. Juli måned betales halv pris. Bemærk at der ikke tilbydes tilskud til friplads mm. i juli måned fra Kommunen til os private institutioner. Derfor er juli måned egen betaling for alle. Ellers søges der friplads/søskendetilskud som i alle andre inst. hos pladsanvisningen. Når du får din første opkrævning ved tildelt plads, skal man tilmelde sig pbs. Samt kræves det privat ulykkesforsikring på barnet. Administartionsgebyr betales til konto: 8401-0001158882. Når og hvis I får tilbudt plads, beder vi om oplysning på barnets og morens cpr.nr, idet Svendborg kommune, skal bruge det til udbetaling af driftstilskud til os.
 
*optagelse ønskes fra:
*Vuggestue:
*Børnehave:
*Kontaktoplysninger: mailadrs:
*Telefonnr.
*Adresse:
*Adm. gebyr betalt d.
*Barnets navn og fødselsdato
*Morens navn
*Farens navn
Felter med * SKAL udfyldes!